Nota legal

 

 1. Informació general

En compliment de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico:

Titular de la pàgina web: OSMOAGUA, S.L. amb NIF B-65136103 i domicili a la carretera de Martorell, 135 Local 1, 08224 Terrassa i nº telèfon 937835954. Inscrita al Registro Mercantil de Barcelona, Tomo 41.353, folio 134, hoja 391281 inscripción 1ª

Correu electrònic de contacte: info@osmoagua.com

 1. Contingut. OSMOAGUA, S.L. és una empresa especialitzada en el sector del tractament d’aigua. Des d’aquesta pàgina podrà accedir als continguts que es faciliten i a serveis prestats per terceres empreses alienes a OSMOAGUA, S.L

A través de la nostra web www.osmoagua.com, OSMOAGUA, S.L. posa a disposició dels usuaris d’Internet informació sobre l’empresa i els serveis que ofereix.

 1. Propietat intel·lectual

© Copyright 2012 OSMOAGUA, S.L., tots els drets d’explotació estan reservats. 
Els drets de propietat intel·lectual sobre el contingut íntegre d’aquesta pàgina web són titularitat d’OSMOAGUA, S.L.

La present pàgina web, incloent el codi font i els continguts elaborats pel seu titular o els seus col·laboradors, estan protegits per la normativa nacional e internacional vigent sobre propietat intel·lectual, trobant-se tots els drets reservats, de forma que l’usuari es trobi facultat únicament per a efectuar la navegació a través de las pàgines per a la seva visualització com a ús domèstic. No obstant, si considera o té coneixement de que els mateixos violen drets de propietat intel·lectual, preguem ens ho comuniqui lo abans possible a l’adreça info@osmoagua.com

Queda prohibida la reproducció, retransmissió, còpia, cessió o difusió total o parcial del seu contingut sense autorització expressa i per escrit. Tampoc s’autoritza:

 • La presentació d’una pàgina del lloc web en una finestra que no pertanyi a OSMOAGUA. S.L por medi de «framing». 
  • La inserció d’una imatge difosa en el lloc web en una pàgina que no sigui d’OSMOAGUA, S.L. mitjançant «in line linking». 
  • L’extracció d’elements del lloc web causant perjudici a OSMOAGUA, S.L, de conformitat amb les disposicions vigents.
 1. Enllaços externs. El propietari del lloc web no es fa responsable d’aquells altres llocs web, arxius als que sigui possible accedir a través d’enllaços d’hipertext (links) disponibles entre els seus continguts, donat que aquestes pàgines enllaçades són responsabilitat dels seus respectius titulars. Aquesta pàgina, per tant, ni aprova, ni fa seus els productes, serveis, continguts, informació, dades, arxius i qualsevol classe de material existent en tals pàgines web o arxius i no controla ni es fa responsable de la qualitat, licitud, fiabilitat i utilitat de la informació continguts i serveis existents en els llocs enllaçats i que són aliens a aquesta pàgina.

En el cas de que s’estimi oportú o de que un òrgan competent declari la il·licitud de les dades, ordenant la seva retirada o que s’impossibiliti l’accés als mateixos, o s’hagués declarat l’existència de la lesió, i se’ns hagi notificat expressament la corresponent resolució, els enllaços que s’indiquin serien immediatament retirats. Per altra banda, en aquesta pàgina es mencionen de forma indirecta i a nivell informatiu alguns termes i logotips, que constitueixen marques registrades pels seus respectius propietaris, no fent-nos responsables de la utilització inadequada que poguessin fer terceres persones respecte a aquestes marques.

5. Ús de la Web.  L’Usuari es compromet a fer un ús adequat i lícit del lloc web i dels Continguts, de conformitat amb la Legislació aplicable, les presentes Condiciones Generals d’Ús del lloc web, la moral i bones costums generalment acceptades i l’ordre públic, obligant-se a indemnitzar a OSMOAGUA, S.L per qualsevol mal o perjudici que pogués ocasionar per l’ús d’aquesta web, infringint aquestes condicions generals i/o la legalitat vigent.

L’Usuari haurà d’abstenir-se de:

* Fer un ús no autoritzat o fraudulent del website i/o dels Continguts amb fins o efectes il·lícits.

* Accedir o intentar accedir a recursos o àrees restringides del website, sense complir les condicions exigides per a aquest accés.

* Introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualsevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar danys en els sistemes físics o lògics del propietari del domini, dels seus proveïdors o de tercers.

* Intentar accedir, utilitzar i/o manipular les dades del propietari del domini, tercers proveïdors i altres usuaris.

* Suprimir, ocultar o manipular les notes sobre drets de propietat intel·lectual o industrial i demés dades identificatives dels drets del titular del website o de tercers incorporats als Continguts, així com els dispositius tècnics de protecció o qualsevol mecanismes d’informació que puguin inserta-se en els continguts.

* Obtenir e intentar obtenir els continguts emprant per a això medis o procediments diferents dels que, segons els casos, s’hagin posat a la seva disposició a aquest efecte o s’hagin indicat expressament en les pàgines web on es troben els continguts o, en general, dels que s’empren habitualment a Internet per no comportar un risc de dany o inutilització del Website i/o dels continguts.

 1. Legislació i Jurisdicció aplicable: Les condicions generals exposades en aquest document es regeixen por la llei espanyola. Les parts, amb renuncia expressa a qualsevol altre fur, es sotmeten al dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Terrassa, per a la resolució de qualsevol controvèrsia o disputa legal que eventualment pogués presentar se. Responsabilitat dels continguts i dels enllaços.

OSMOAGUA, S.L. no assumeix la responsabilitat de les infraccions en que puguin incórrer els usuaris ni dels danys i perjudicis causats per la utilització d’aquesta web, i es reserva el dret de l’actualització i modificació de la informació sense previ avís.

OSMOAGUA, S.L. no asumeix la responsabilitat del contingut, la veracitat i els errors en els enllaços als que es pugui accedir a través de la pàgina web. L’única finalitat dels enllaços consisteix en proporcionar als usuaris l’accés a una informació que pugui ser del seu interès.

 1. Dades de caràcter personal: política de privacitat

Les dades que l’usuari faciliti voluntàriament a través d’aquesta pàgina web seran objecte de tractament automatitzat i s’incorporaran a un fitxer propietat d’OSMOAGUA, S.L., que podrà utilitzar-los per enviar informacions publicitàries relacionades amb els productes i serveis que l’usuari hagi sol·licitat.

D’acord amb lo establert a la Ley Orgánica 15/1999, 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, qualsevol usuari pot exercir el dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les seves dades personals facilitades, dirigint-se per escrit a:

OSMOAGUA, S.L. CTRA.MARTORELL, 135 LOCAL 1 08224 – TERRASSA (BARCELONA)