Què fan els descalcificadors domèstics?

L’aigua de les nostres llars està afectada per un excés de cal en la seva composició. Un descalcificador és un equip que es connecta amb l’entrada general de l’aigua del domicili, i que redueix substancialment la cal que arriba a tota la instal·lació mitjançant un procés que suavitza, filtra y refina l’aigua. Els seus efectes són perfectament visibles i afecten de forma molt variada a la seva llar.
D’aquesta manera, des del primer dia podem notar la diferència en:

 

Evitar acumulació de cal a les canonades

tuberias-sin-calL’acumulació de cal provoca embossaments a les canonades, aixetes, sanitaris, caldera de la calefacció, etc… donant lloc a importants reparacions en instal·lacions i taques indesitjables en els sanitaris i aixetes. Menor calcificació de las resistències:

Aquesta acumulació de cal provoca que les resistències necessitin un consum d‘energia superior per a realitzar la seva funció, afectant a tots els seus electrodomèstics. Evitant això vostè pot estalviar molt en energia a més de les averies que es produeixen degut a l’acumulació de cal.

 
 
 

 

Estalvi de productes de neteja

limpieza-descalcificadorUna aigua amb cal necessita un consum major de detergent per neutralitzar el seu efecte, tant en rentadores com en rentavaixelles; és per això que amb el descalcificador reduïm considerablement el consum dels mateixos.

Notarà d’immediat una major suavitat a la seva roba i una vaixella brillant sense taques.

 

 

 

 

Millor hidratació de la pell i el cabell.

 ventajas-piel-descalcificador La  cal en l’aigua provoca sequedat i aspror en la nostra pell i cabells, obligant-nos a la utilització d’una gran varietat de cremes hidratants i suavitzants. Amb una aigua sense cal mantindrà la seva pell més hidratada i el seu cabell més suau i brillant.

 
 

 

 

 

Com funciona?

El seu funcionament és senzill. El descalcificador consta d’una ampolla  amb resina, un dipòsit de sal i un capçal multi via volumètric. La resina reté les partícules de cal de l’aigua que circula, quan la resina queda saturada de cal, un rentat amb aigua i sal eliminarà la cal.

El descalcificador és un equip que redueix la duresa de l’aigua per un procés d’intercanvi d’ions.

Diferenciem dos cicles:

– Servei: L’aigua travessa en sentit descendent un cúmul de resina intercanviador d’ions, que té la propietat de retenir els compostos químics responsables de la duresa de l’aigua (sals de calci i magnesi) substituint-les per sodi. El poder de retenció es denomina capacitat d’intercanvi i és limitada.

– Regeneració: Quan a través de la resina ha passat certa quantitat d’aigua, la resina s’esgota i perd la capacitat d’intercanvi. L’equipo procedeix  a la seva regeneració mitjançant sal, fent passar pel cúmul de resines una dissolució saturada per restablir la capacitat de la resina. (Això ho realitza a una hora prèviament programada en el seu equip per no alterar el subministrament d’aigua).

 

La regeneració contempla varis cicles:

  • CONTRARENTAT O CONTRACORRENT: esponjament i rentat de la resina.
  • ASPIRACIÓ DE SALMORRA I RENTAT LENT: s’introdueix la solució de salmorra pel cúmul de resina, per realitzar l’intercanvi de calci i magnesi per sodi.
  • RENTAT RÀPID: rentat de la resina de l’excés de sal.
  • OMPLERT DE SALMORRA: omplert d’aigua al dipòsit, per la formació de la salmorra necessària en la següent regeneració.

S’aconsella col·locar un pre-filtre a l’entrada del descalcificador per evitar en lo possible l’entrada de partícules que poguessin deteriorar el capçal. Així mateix com un by-pass per per poder aïllar el descalcificador per qualsevol causa.