Què és l’aigua dura?

efectos-cal

 

Aigua “dura” significa que l’aigua conté més cal que l’aigua “normal”. El grau de duresa de l’aigua augmenta quant més calci i magnesi hi ha dissolt, aquests són els ions positivament carregats. a causa de la seva presencia, altres ions carregats és dissoldran amb menys facilitat en l’aigua dura que en l’aigua que no conté cal o amb menys cal. Aquesta és la causa de què el sabó realment no és dissolgui en aigua dura. L’aigua dura” és un enemic invisible, ja que solament és descobreix pels seus efectes.

 

 Efectes de la cal

  • Els sabons i detergents formen amb la cal de l’aigua compostos indissolubles. A més, aquests compostos retenen els bacteris, protegint-les de l’acció bactericida dels sabons i desinfectants. Amb l’aigua dura es perden 2/3 parts del detergent utilitzat. L’aigua dura absorbeix 100gr de sabó per cada gram hidrotimètric i per m3. Ex.: Amb aigua a 50ºF és malbarataran 5kgs de sabó en 1.000 litres d’aigua. Deteriorament en rentadores, els tambors es tornen rugosos i gasten la roba, les resistències es corroeixen. Les juntes s’endureixen, es trenquen i perden líquids.

  • Les aixetes s’obstrueixen caient menys aigua per elles, a més, es deterioren ràpidament omplint-se d’incrustacions i perdent aigua, cosa que fa mal bé també la seva aparença perdent també lluentor. La cal augmenta també el consum d’energia, ja que s’incrusta al serpentí i resistències dels escalfadors, actuant com aïllant de l’escalfor.

  • La nostra pell conte un PH àcid que evita la proliferació dels bacteris. Si utilitzem aigua dura, la pell es torna alcalina per l’acció del sabó, ja que en aclarir-se s’eliminaran malament els dipòsits sabonosos possibilitant la infecció, produint-se per consegüent grans, picors, sequedat a la dermis i tacte rugós. Obstruccions a canonades i un alt risc de dipòsits de cal en els sistemes d’aigua. A causa dels dipòsits de cal, les canonades es bloquegen i l’eficiència de les calderes es redueix, així com la durada d’aquestes. Això incrementa els costos d’escalfar l’aigua per a ús domèstic entr un 15 i 20%.